RODO

Obowiązek informacyjny

25.05.2018

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że Geneva Trust Polska sp. z o.o. w ramach prawnie uzasadnionego interesu spółki realizuje szczególne, z punktu widzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 popularnie nazywanego ”RODO”, usługi zdrowotne, których celem w interesie zdrowia publicznego jest popularyzowanie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. W związku tym, zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się zarówno za Pani/Pana zgodą jak również bez niej. Zawsze istnieje jednak możliwość zrezygnowania z naszych usług poprzez osobiste wyrażenie takiej woli, szczególnie wtedy, gdy taka usługa zdrowotna nie była dla Pani/Pana jeszcze przez nas wykonana.

RODO wskazuje, że cyt.: „…przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności…” RODO również nie narusza praw do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ochrony danych osobowych czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozdrawiamy Serdecznie,
Zespół Geneva Trust Polska sp. z o.o.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie Obowiązek Informacyjny