Zakończenie Projektu


Logo Funduszy Europejskich - Pomorskie


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Podmiot Leczniczy Geneva Trust Polska sp. z o.o. z sukcesem zakończył projekt: „Zakup czterech mammobusów wyposażonych w zaawansowane mammografy cyfrowe przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o.”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie, Działania 7.1 Zasoby Ochrony Zdrowia, Poddziałania 7.1.2 Zasoby Ochrony Zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr: RPPM.07.01.02-22-0008/16-00.

Wszystkim stronom zaangażowanym w projekt bardzo dziękujemy za poświęcony czas i cierpliwość. Cztery zbudowane nowoczesne mammobusy będą skutecznym narzędziem wykrywania wczesnych postaci nowotworu piersi i na pewno przyczynią się do uratowania życia wielu mieszkankom województwa pomorskiego.


 Pozdrawiamy Serdecznie
 Zarząd Geneva Trust Polska sp. z o.o


Nowy Mammobus

Aktualności

Publikacja

Publikacja dotyczy programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Więcej »

RODO

Obowiązek informacyjny

Szanowna Pani, Szanowny Panie, uprzejmie informuję, że Geneva Trust Polska sp. z o.o. w ramach prawnie uzasadnionego interesu spółki realizuje szczególne, z punktu widzenia Rozporządzenia...

Więcej »

Do pobrania

Pliki do pobrania

Ulotki i plakaty w formacie PDF.

Dalej »